De telecommunicatievoorzieningen in de Zorg is vaak een complexe omgeving geworden. Het telecom netwerk is gebruikt om allerlei toepassingen mogelijk te maken. Naast vaste telefonie kunnen dat o.a. verpleegoproepen of brandmeldingen of kerktelefonie zijn. De uitdaging van vernieuwingen van de telecommunicatievoorzieningen in de Zorg is enerzijds een technische ontvlechting en anderzijds een organisatorische verbinding.

De technische ontvlechting is o.a. mogelijk gemaakt door de innovaties in het ICT netwerk en de communicatie oplossingen. De telefonie fun

ctionaliteit, bestaande uit standaard werkplekken of call center werkplekken of Unified Communcation werkplekken, wordt een applicatie in het ICT netwerk. De vaste telefonie wordt eventueel gekoppeld met oplossingen voor mobiliteit (inhouse GSM, private GSM, WiFi of IP-DECT). De rol en de functie van de overige applicaties, zoals piepersysteem, brandmeldsysteem, verpleegomroepsysteem, patiëntentelefonie, kerktelefonie etc.) kan opnieuw worden ingevuld.

Verantwoorde zorg vraagt om een uitstekende telefonische bereikbaarheid. Dit is zo voor specifieke situaties, zoals bijvoorbeeld een huisarts die een specialist urgent wil spreken of een noodoproep. Dit vraagt om het vaststellen van telefoniepaden. Vanuit het zorgproces wordt functioneel vastgesteld hoe de bereikbaarheid wordt ingericht. Het verbinden van het zorgproces aan telecommunicatievoorzieningen is de nieuwe vervlechting.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm

 

Tikkie terug: de overheid moet de balans terugvinden tussen eigen doelmatigheid en de belangen van de burger.

De inzet van digitale technologie door de overheid is vooral gericht op de verbetering van de interne doelmatigheid. Of de rechten van de burger in voldoende mate zijn bewaakt is de vraag. De Raad van State roept op tot een herstel van de balans tussen overheid en burger zodat er weer sprake is van behoorlijk bestuur.

Lees meer

De verschuiving naar cloudoplossingen heeft voor de markt van contact center oplossingen grote impact.

De overstap naar een volgende generatie ICT oplossingen kent overleveraars en nieuwe partijen. Dit geldt ook voor de markt van klantcontactcenter oplossingen.

Lees meer

Productiviteit stijgt door management van ICT

Macro economisch is er een verband tussen hoge productiviteit en het innovatieve gebruik van ICT en de mate van management skills. Wat betekent dit op microniveau?

Lees meer