Algemene Leveringsvoorwaarden AUDITEL BV d.d. 07 maart 2002

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van AUDITEL BV d.d. 07 maart 2002 van toepassing.