De komst van 5G in Nederland laat nog even op zich wachten. Het levert u tijdwinst op om na te denken over wat uw organisatie meer en anders kan doen met 5G. Waar liggen de kansen?

De vernieuwing van de software voor het contact center vraagt de beantwoording van een aantal strategische dilemma’s. Wat zijn de dilemma’s en wat te kiezen?

De Informatierevolutie begon als een revolutionaire verandering van het managen van bestaande data. Het blijkt eigenlijk te gaan om data te gebruiken voor het managen van nieuwe informatie. Niets en niemand blijft buiten schot. Een revolutie revisited!

De juridisering van de IT business is in rap tempo de laatste jaren toegenomen. In de zakelijke markt zeilen leveranciers vaak scherp aan de wind: the happiness of a low price is long forgotten after the bitterness of a bad delivery. Er is een cyberwar gaande. IT professionals moeten leren denken in juridische termen. Het is niet meer verantwoord om juridisch naïef te blijven.

De focus van het management van het KlantContactCentrum is vooral operationeel gericht. Brandjes blussen en knelpunten oplossen zodat de servicelevels worden gehaald. Toch is het tijd voor risicomanagement!

Digitale technologie transformeert de relatie tussen klant en organisatie. De relatie verandert van offline naar meer online. Wat valt er te leren van de financiële wereld?

De economische groei stagneert in de westerse wereld. Er lijkt sprake van een langdurige stagnatie door het afnemen van een stijging in de productiviteit. Technologie in combinatie met een collaboratie cultuur kan de oplossing zijn.

ICT is nu de belangrijkste bron voor economische groei . De overheid heeft een rol te spelen. Het CPB heeft een voorstel gedaan voor een policy voor marktordening. Is er sprake van technofobie bij het CPB?

Roaming binnen de Europese Unie landen verandert per 15 juni 2017. Dit naast andere redenen, als flat fee voice, bedrijfsbundels, VoLTE, 5G, geven aanleiding uw huidig contract voor mobiele communicatie te reviewen op marktconformiteit.

Salesforce koopt bedrijven die zijn gespecialiseerd in Artificial Intelligence. Waarom? Wat is er gaande in de customer service industrie? Welke veranderingen moet het KCC uitvoeren om relevant te blijven?

2020 lijkt ver weg maar dat is schijn. Het volgende contract voor mobiele communicatie zal naar verwachting over 5G gaan. Wat kunnen we als gebruiker verwachten van 5G?

Een derde van uw IT-aanbieders zal in 2020 niet meer bestaan. U heeft dus nog vier jaar om maatregelen te nemen. Wat zijn de juiste stappen?

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) heeft in september 2015 een advies uitgebracht over de impact van technologische ontwikkelingen op o.a. de Nederlandse economie. De dominant technologische ontwikkeling is ICT. In Davos wordt dat de vierde industriële revolutie genoemd.

ICT managers zitten in een spagaat tussen gebruikers en leveranciers. De meeste aandacht gaat uit naar de gebruikers, maar leveranciers verdienen misschien meer aandacht.

Het is najaar en dus is het tijd voor de lijstjes. De Computable heeft zijn jaarlijkse Top100 imago-onderzoek gepubliceerd. Staat uw leverancier op nummer 1?

De incidenten met software is de laatste maanden constant voorpaginanieuws: van dure mislukte projecten, dubieuze business praktijken tot software om fraude te plegen. De snelheid van veranderingen in de IT creëert de ruimte voor sjoemelen. De klant moet deze risico’s onderkennen en op anticiperen.

Op vele fronten worden er verbeteringen gerealiseerd om de informatieveiligheid bij organisaties en bedrijven te verhogen. Gespecialiseerde ICT bedrijven duiken op deze nieuwe groeikansen. Is het voor de rest een kostenpost?

WiFi als eerst keus voor dataverkeer is vanzelfsprekend. WiFi als eerste keus voor bellen niet. Nog niet?

Beeldbellen lijkt anno 2015 geen rocket science. In een zakelijke omgeving is de keuze echter nog niet zo makkelijk. Er zijn verschillende oplossingen. Wat te kiezen?

In de particuliere wereld is beeldbellen redelijk gewoon: oma belt met kleinkind. Skypen is een werkwoord. Maar wat is de meerwaarde van het beeld in de zakelijke omgeving?