De inzet van digitale technologie door de overheid is vooral gericht op de verbetering van de interne doelmatigheid. Of de rechten van de burger in voldoende mate zijn bewaakt is de vraag. De Raad van State roept op tot een herstel van de balans tussen overheid en burger zodat er weer sprake is van behoorlijk bestuur.

De overstap naar een volgende generatie ICT oplossingen kent overleveraars en nieuwe partijen. Dit geldt ook voor de markt van klantcontactcenter oplossingen.

Kunstmatige intelligentie is één van de grote IT ontwikkelingen waarvan wordt gezegd dat hierdoor alles verandert. Wat kan het gaan betekenen voor het KCC?

De Informatierevolutie begon als een revolutionaire verandering van het managen van bestaande data. Het blijkt eigenlijk te gaan om data te gebruiken voor het managen van nieuwe informatie. Niets en niemand blijft buiten schot. Een revolutie revisited!

De focus van het management van het KlantContactCentrum is vooral operationeel gericht. Brandjes blussen en knelpunten oplossen zodat de servicelevels worden gehaald. Toch is het tijd voor risicomanagement!

Digitale technologie transformeert de relatie tussen klant en organisatie. De relatie verandert van offline naar meer online. Wat valt er te leren van de financiële wereld?

Het contract tussen klant en leverancier is leidend in de verplichtingen die onderling is aangegaan. Maar als de leverancier van de leverancier failliet gaat, wat moet je dan als klant doen. Stilzitten is geen optie.

Draadloze netwerken zijn nu voornamelijk gebaseerd op WiFi. Er is een alternatief in de maak gebaseerd op licht: LiFi. Een vervanging of een aanvulling op WiFi?

ICT is nu de belangrijkste bron voor economische groei . De overheid heeft een rol te spelen. Het CPB heeft een voorstel gedaan voor een policy voor marktordening. Is er sprake van technofobie bij het CPB?

Roaming binnen de Europese Unie landen verandert per 15 juni 2017. Dit naast andere redenen, als flat fee voice, bedrijfsbundels, VoLTE, 5G, geven aanleiding uw huidig contract voor mobiele communicatie te reviewen op marktconformiteit.

Salesforce koopt bedrijven die zijn gespecialiseerd in Artificial Intelligence. Waarom? Wat is er gaande in de customer service industrie? Welke veranderingen moet het KCC uitvoeren om relevant te blijven?

De Rijksoverheid is de aanbesteding van de communicatiediensten OT2017 gestart met een strategienota. De Rijksoverheid gaat de komende jaren miljoenen uitgeven, maar wat zijn de baten?

ICT managers zitten in een spagaat tussen gebruikers en leveranciers. De meeste aandacht gaat uit naar de gebruikers, maar leveranciers verdienen misschien meer aandacht.

Een digitale overheid richt haar publieke dienstverlening in zodat het digitaal kanaal gebruikt kan worden voor de belangrijkste produkten.  Een digitale overheid is meer dan alleen digitale produkten.  Een volwassen digitale overheid heeft digitale produktstraten.

Op vele fronten worden er verbeteringen gerealiseerd om de informatieveiligheid bij organisaties en bedrijven te verhogen. Gespecialiseerde ICT bedrijven duiken op deze nieuwe groeikansen. Is het voor de rest een kostenpost?

Dienstverlening door middel Social Media is onontkoombaar voor het KlantContactCentrum. Kunnen we dit doen op de bestaande werkwijze van het KCC of moet het totaal anders?

The Economist van 28 februari heeft het op de voorpagina staan: in 2020 heeft 80% van de volwassenen een supercomputer in de hand. Wat betekent dat voor bedrijven en organisaties?

In de particuliere wereld is beeldbellen redelijk gewoon: oma belt met kleinkind. Skypen is een werkwoord. Maar wat is de meerwaarde van het beeld in de zakelijke omgeving?

De mobiele operators gaan spraak naar het 4G netwerk overzetten. Dat is goed nieuws voor U. Maar waarom is VoLTE goed nieuws?

Telecom en IT is een ongemakkelijk duo. Telecom is ontvlecht uit Facilitair en ondergebracht bij IT. De integratie van telecom oplossingen in de IT omgeving is nog steeds een uitdaging. Hoe komt dat toch?