De voorgenomen fusie tussen Mitel en Aastra is opvallend. Alweer een producent van telefooncentrales minder. Is dit een trend? Of is er paniek in Canada?

In de biografie over Steve Jobs worden sterke staaltjes gegeven van eigenzinnig (onaangepast!?) gedrag: reality distortion field (RDF) wordt dit wel genoemd. Het heeft tot mooie produkten geleid. Maar in hoeverre zijn de producten te eigenzinnig voor het zakelijke ecosysteem?

Het concept kantoor heeft gezorgd voor economische voorspoed en is inspiratiebron voor grote kunst. Heeft het kantoor toekomst? Is het nieuwe samenwerken de application killer voor de kantoor markt? Het lijkt erop dat het concept kantoor dood is.

Het Nieuwe Werken is door Microsoft knap in de markt gezet. Maar klopt de term Het Nieuwe Werken wel? Een aanscherping is nodig om Het Nieuwe Werken beter te positioneren als oplossing. Een betere kreet, die de lading dekt, is: Het Nieuwe Samenwerken.

Het gebruik van de Smartphone in de consumentenmarkt heeft kritische massa bereikt. Dit heeft consequenties voor de zakelijke telecom omgeving. Er is sprake van een trendbreuk. De uitgangspunten voor het ontwerp van zakelijke telecommunicatie netwerken dienen bijgesteld te worden. Smartphone vraagt om Smarttelecom.

Het formuleren van de goede vraag leidt tot een hogere kans van een geslaagde selectie van de oplossing. Microsoft heeft de vraag naar nieuw communicatie mogelijkheden met ‘het nieuwe werken’ een enorme stimulans gegeven. Valt daarmee de juiste oplossing één op één samen met OCS en Exchange?

W.I.M. is de afkorting voor: Wandelende Informatie Medewerker. Een relatie gebruikte deze metafoor om in het kader van het Telecom Beleidsplan aan te geven wat zijn eisen en wensen zijn vanuit de gebruiker.

The Economist besteedt in haar jaarlijkse themanummer (april 2008) over de telecom industrie aandacht aan mobiele communicatie en de impact op werken en leven.  Is het oude wijn in nieuwe zakken of zijn er toch fundamentele veranderingen aan de gang?