De inzet van digitale technologie door de overheid is vooral gericht op de verbetering van de interne doelmatigheid. Of de rechten van de burger in voldoende mate zijn bewaakt is de vraag. De Raad van State roept op tot een herstel van de balans tussen overheid en burger zodat er weer sprake is van behoorlijk bestuur.

Macro economisch is er een verband tussen hoge productiviteit en het innovatieve gebruik van ICT en de mate van management skills. Wat betekent dit op microniveau?

De technologie drijft de veranderingen in de markt. Het concurrentieveld verandert constant. Wat zijn de ontwikkelingen waarop je moet inspelen als je nu het KCC moet vernieuwen?

De komst van 5G in Nederland laat nog even op zich wachten. Het levert u tijdwinst op om na te denken over wat uw organisatie meer en anders kan doen met 5G. Waar liggen de kansen?

De contactcenter manager ervaart vaak een tegenstrijdige doelstelling: de kosten verlagen door het aantal voicecalls te verminderen en de klanttevredenheid te verhogen door digitale tools.  Helaas werkt de klant niet altijd mee.  Hoe kan dat?

De juridisering van de IT business is in rap tempo de laatste jaren toegenomen. In de zakelijke markt zeilen leveranciers vaak scherp aan de wind: the happiness of a low price is long forgotten after the bitterness of a bad delivery. Er is een cyberwar gaande. IT professionals moeten leren denken in juridische termen. Het is niet meer verantwoord om juridisch naïef te blijven.

Digitale technologie transformeert de relatie tussen klant en organisatie. De relatie verandert van offline naar meer online. Wat valt er te leren van de financiële wereld?

Het contract tussen klant en leverancier is leidend in de verplichtingen die onderling is aangegaan. Maar als de leverancier van de leverancier failliet gaat, wat moet je dan als klant doen. Stilzitten is geen optie.

De economische groei stagneert in de westerse wereld. Er lijkt sprake van een langdurige stagnatie door het afnemen van een stijging in de productiviteit. Technologie in combinatie met een collaboratie cultuur kan de oplossing zijn.

Draadloze netwerken zijn nu voornamelijk gebaseerd op WiFi. Er is een alternatief in de maak gebaseerd op licht: LiFi. Een vervanging of een aanvulling op WiFi?

Roaming binnen de Europese Unie landen verandert per 15 juni 2017. Dit naast andere redenen, als flat fee voice, bedrijfsbundels, VoLTE, 5G, geven aanleiding uw huidig contract voor mobiele communicatie te reviewen op marktconformiteit.

De Rijksoverheid is de aanbesteding van de communicatiediensten OT2017 gestart met een strategienota. De Rijksoverheid gaat de komende jaren miljoenen uitgeven, maar wat zijn de baten?

2020 lijkt ver weg maar dat is schijn. Het volgende contract voor mobiele communicatie zal naar verwachting over 5G gaan. Wat kunnen we als gebruiker verwachten van 5G?

Er wordt veel geld geïnvesteerd in ICT. De economische groei is de laatste jaren beperkt en over de vooruitzichten zijn de meningen sterk verdeeld. Wordt ICT gebruikt om filmpjes van katten te bekijken of voor de verbetering van de productiviteit?

Een derde van uw IT-aanbieders zal in 2020 niet meer bestaan. U heeft dus nog vier jaar om maatregelen te nemen. Wat zijn de juiste stappen?

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) heeft in september 2015 een advies uitgebracht over de impact van technologische ontwikkelingen op o.a. de Nederlandse economie. De dominant technologische ontwikkeling is ICT. In Davos wordt dat de vierde industriële revolutie genoemd.

ICT managers zitten in een spagaat tussen gebruikers en leveranciers. De meeste aandacht gaat uit naar de gebruikers, maar leveranciers verdienen misschien meer aandacht.

Het is najaar en dus is het tijd voor de lijstjes. De Computable heeft zijn jaarlijkse Top100 imago-onderzoek gepubliceerd. Staat uw leverancier op nummer 1?

De incidenten met software is de laatste maanden constant voorpaginanieuws: van dure mislukte projecten, dubieuze business praktijken tot software om fraude te plegen. De snelheid van veranderingen in de IT creëert de ruimte voor sjoemelen. De klant moet deze risico’s onderkennen en op anticiperen.

Een digitale overheid richt haar publieke dienstverlening in zodat het digitaal kanaal gebruikt kan worden voor de belangrijkste produkten.  Een digitale overheid is meer dan alleen digitale produkten.  Een volwassen digitale overheid heeft digitale produktstraten.