Een digitale overheid richt haar publieke dienstverlening in zodat het digitaal kanaal gebruikt kan worden voor de belangrijkste produkten.  Een digitale overheid is meer dan alleen digitale produkten.  Een volwassen digitale overheid heeft digitale produktstraten.

De overheid streeft naar een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Een middel om dit te bereiken is een digitale overheid. Er is eind 2014 een meting gedaan naar de stand van zaken (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Meeting  aanbod Digitale Dienstverlening 2017, april 2015). Het onderzoek is gericht op gemeenten, provincies en waterschappen en op een beperkt aantal produkten (de belangrijkste?) per medeoverheid.

De gemiddelde volwassenheid van de medeoverheden is 57,8%. De gemeenten scoren 51,7% op basis van de 55 onderzochte producten. De provincies scoren 48,1% met 29 onderzochte producten. De waterschappen scoren 73,4% met 14 onderzochte producten.

Een volwassen overheid wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een overheid waarbij een aantal product via de website digitaal kan worden aangevraagd, kan worden ingevuld, kan worden verstuurd en eventueel de aanvrager kan worden geauthenticeerd  via DigiD of eHerkenning.

De vraag is of een digitale overheid niet meer is dan een digitale productcatalogus. Een digitale overheid heeft m.i. ook de interne processen t.b.v. de dienstverlening gedigitaliseerd. Goede kans nu dat de burger of het bedrijf het product digitaal aanvraagt en dat vervolgens de medewerker van de medeoverheid de gegevens handmatig invoert in een intern IT systeem.  De koppeling van de digitale productcatalogus met de interne automatiseringsystemen is helaas niet onderzocht. Ik ben benieuwd wat een meeting hier zou opleveren.

Wat is digitale volwassenheid?

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm