Beeldbellen lijkt anno 2015 geen rocket science.  In een zakelijke omgeving is de keuze echter nog niet zo makkelijk. Er zijn verschillende oplossingen. Wat te kiezen?

Lopend over de Beurs Zorg&ICT 2015 lijken er drie video oplossingsrichtingen voor beeldbellen nu beschikbaar te zijn. De drie zijn: Microsoft Lync, dedicated videodienst en Web RTC. De Microsoft Lync c.q. Skype is een geïntegreerde oplossing voor de standaard Office werkplek en rijk aan functionaliteit (denk aan recording, whiteboard, collaboration). De dedicated videodienst wordt door gespecialiseerde dienstprovider geleverd met eventueel de mogelijkheid om hand en spandiensten te leveren ter ondersteuning en troubleshooting en soms handige functionaliteit, zoals een virtuele wachtkamer voor een videosessie: de cliënt kan even plaatsnemen totdat de behandelaar klaar is. Web RTC is een ingebouwd in de browser en is dus laagdrempelig in gebruik, maar nog niet overal aanwezig. Het wordt door vele partijen wel gezien als de toekomst.

De keuze voor de technologie dient primair gebaseerd te worden vanuit het gebruik: de procesarchitectuur. De toepassing tussen twee ICT engineers is een andere omgeving als het gebruik van beeldbellen vanuit een patienten portaal.  De vraag is of de technologie ingebed moet worden in een andere omgeving. De ene technologie lijkt daar beter voor geschikt dan de ander.  Binnen deze procesarchitectuur dient ook stil gestaan te worden bij het gemak van het gebruik. Van ICT engineers mag je verwachten dat het opzetten van een videosessie iets ingewikkelder mag zijn. Voor zorgomgevingen moet het beeldbellen gewoon eenvoudig zijn.  Vanuit de procesarchitectuur moeten ook de eisen worden gesteld m.b.t. de werkplek: Welke end user devices? Is dit mobiel?  Moet het een app zijn? Welke beveiligingseisen zijn er? Welke kwaliteit is acceptabel?

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm