In het verkooptraject is het streven van leveranciers om vertrouwen te wekken voor een langdurige partnership met de klant. Dat is goed. Maar is er ook sprake van vendor lock-in?

 

Het partnership tussen leverancier en klant kent vele aspecten. Eén van deze aspecten van partnership voor de klant is de mate van keuzevrijheid van de klant.  Denk hierbij aan de mate van keuzevrijheid om de totale oplossing bij de leverancier af te nemen of onderdelen elders te kopen. Denk hierbij aan de mate van keuzevrijheid van de klant om, eventueel tussentijds,  over te stappen naar een andere leverancier.

Alle ICT leveranciers kijken met jaloerse blikken naar Apple.  De gebruikers van Apple zijn blij maar als er ergens sprake is van (nog steeds) toenemende (overigens vrijwillige) vendor lock-in dat is het hier wel.  Het voorbeeld van het business model van Apple is verleidelijk om te volgen.  Ik schat in dat in toenemende mate er sprake zal zijn van versterking van de mate van vendor lock-in. ICT leveranciers zullen steeds meer hun oplossingen baseren op de verticale integratie van de technology stack.

Schaalvoordelen door economies of scale, skills en scope komen dan minder tot hun recht voor de klant.  Wat te doen?  Het begint om te denken i n ‘open architecturen’. Denk aan ‘open hardware’, ‘open software’, ‘open data’ en ‘open beheer’.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm