Na het opdrogen van de handtekeningen onder het contract moet er worden gewerkt. Bestaat dit werk uit o.a. het sturen op gebreken?

 

De realisatie van ICT en telecom contracten wordt uitgevoerd door projectmanagers. Deze sturen op tijd, geld en resultaat. De klant verwacht immers op tijd, voor het afgesproken bedrag de verwachte oplossing.  Helaas is de praktijk van de ICT en telecomwereld dat de kans op ‘overselling’ en ‘underdelivery’ groot is. De economische crisis van de afgelopen jaren met de verhevigde concurrentie heeft deze kans alleen maar groter gemaakt.  De winstmarge voor de leveranciers zit in toenemende mate in het meerwerk.

Deze ontwikkelingen dwingen klanten na te denken hoe met deze uitdaging om te gaan. Vertrouwen is goed maar voorkomen is beter. Klanten moeten ‘juridisch’ gaan denken en doen.  Dit begint door het programma van eisen zo ‘smart’ mogelijk te formuleren. Het gevaar is dat het een lange lijst wordt omdat de vraag is of er nog vanzelfsprekendheden zijn.  In het leveringstraject moet vastgesteld worden of de leveranciers levert volgens afspraak.  Wat is de deliverable? Welke kleine of grote gebreken zijn er? Wie stelt dat vast en hoe? Wat is de vervolgprocedure?

Kortom er moet een acceptatieproces zijn ingericht.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm