Telecom en IT is een ongemakkelijk duo. Telecom is ontvlecht uit Facilitair en ondergebracht bij IT. De integratie van telecom oplossingen in de IT omgeving is nog steeds een uitdaging. Hoe komt dat toch?

 

Sinds Telecom oplossingen gebruik zijn gaan maken van IP en steeds meer software werd, is de verantwoordelijkheid overgebracht van de facilitaire afdeling naar de afdeling ICT.  De ontvlechting  uit facilitair is niet altijd eenvoudig. Hoe bijvoorbeeld de ontkoppeling te doen tussen alarmering en telefonie? Met goede afspraken is dit te organiseren. De integratie van telecom in de ICT wereld is veel complexer.

De integratie van telecom in de ICT afdeling heeft verschillende aspecten. Er is een verschil in cultuur, processen, middelen en technologie. De cultuur van Telecom en IT botsen op punten als planning en  pragmatisme. De processen van Telecom en IT verschillen op punten zoals standaardisatie op ITIL en besturing. Telecom en IT verschillen in het gebruik van middelen, zoals Single Point of Administration en monitoringtools. De technologie zorgt voor wrijving omdat telecom realtime applicaties zijn die specifieke eisen stellen aan de inrichting van virtualisatie van servers, databases, netwerken en werkplekken. Deze eisen staan op gespannen voet met de IT standaards.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm