De leveranciers van ICT oplossingen praten graag over strategisch partnership. Dat is mooi. De praktijk lijkt anders te worden, namelijk een juridisering van de samenwerking. Betekent dit dat de afdeling Juridische Zaken voortaan de projectmanager moet leveren?

 

De klant probeert zo goed mogelijk haar eisen en wensen te formuleren, bijvoorbeeld in de vorm van een RFP of Bestek. Het liefst is de RFP compact, precies en concreet. Anders worden de kosten voor het maken van een RFP relatief hoog en een uitgebreide RFP kan potentiele leveranciers afschrikken om een offerte uit te brengen. Dit betekent dat er altijd ruimte aanwezig is voor interpretatie van de vraag c.q. de overeenkomst. Leveranciers van ICT oplossingen lijken die ruimte steeds meer te pakken. Juridische argumentatie is veelal voor handen.

Er is een aantal ontwikkelingen die de juridische component heeft vergroot. De verschuiving van hardware naar software heeft een verschuiving van discussie gebracht van eigendomsrechten naar gebruiksrechten. Deze laatste zijn vaker ingewikkelder. De verschuiving van aanschaf naar diensten door de cloud dwingt de klantorganisatie over veel meer onderdelen afspraken te maken. De contracten van veel Cloud leveranciers zijn complex. De veramerikanisering van de ICT betekent in ieder geval meer legal affairs. Door de economische crisis lijken ICT leveranciers meer wars te zijn geworden voor het nemen van risico’s.

De reguliere ICT projectmanager van de klant is niet altijd opgewassen tegen het geweld van de leverancier. Als gedachtenexperiment is het aardig om je voor te stellen dat de afdeling Juridische Zaken voortaan de projectmanager voor ICT projecten levert. Of afdeling Inkoop? Het is even wennen, maar soms beter voor de klantorganisatie.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm