De keuze om afscheid te nemen van de IP PBX  duurt soms even.  De volgende uitdaging is om te migreren naar Lync en Mobile Only op basis van Apple iPhone. Wat is de beste migratiestrategie?

In veel organisaties is, mede door ‘de millenniumbug’, een IP PBX aanwezig waarop o.a. applicaties draaien voor vaste telefonie, receptie, BHV en call centers en vaak is er sprake van een koppeling met het mobiele netwerk voor m.n. het afkopen van on-net mobiel verkeer. 

Twee ontwikkelingen dwingen ICT afdelingen na te denken over de toekomst van de IP PBX.  De dominantie van Microsoft bij de ICT afdelingen zorgt er voor dat de oplossing van Microsoft voor bedrijfstelefonie, zijnde Lync, in toenemende mate als primaire oplossing naar voren wordt geschoven. De tweede ontwikkeling is de mobiele revolutie. Apple iPhones en iPads dicteren de smaak van de medewerkers.  Als er is gekozen om deze twee ontwikkelingen te omarmen wat is dan de beste migratiestrategie?

Een aantal overwegingen spelen m.i. hierbij m.n. een rol. Deze zijn:

  • Is de organisatiecultuur sterk genoeg voor een big bang of sluit een stapsgewijze verandering beter aan?
  • Is de ICT afdeling sterk genoeg voor een big bang of sluit een stapsgewijze verandering beter aan?
  • Is er voor het management een belangrijke reden (compelling event) voor de migratie, denk aan zeer aantrekkelijke business case, end-of-life IP PPX, medewerkers die eigen hardware gaan gebruiken etc.?

Zijn deze overwegingen duidelijk, dan kan vervolgens een migratiepad worden uitgezet.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm