De ontwikkelingen op het gebied van ‘Mobiel tenzij en het Beheer’ is een actueel ontwerp gezien de hoeveelheid reacties op mijn vorige blog. Reden om het onderwerp nog een keer op te pakken. Wat zijn de belangrijkste thema’s?

 

Uit de hoeveelheid reacties heb ik geprobeerd een beeld op te bouwen wat er nu allemaal rond het onderwerp Mobiel tenzij en het beheer. In staccato volgt hieronder een aantal waarnemingen.

De eindgebruiker c.q. klant van ICT beheer zou moeten bepalen, in wisselwerking met ICT, wat voor beheer nodig is. De eindgebruiker lijkt niet te beseffen dat hij/zij deze verantwoordelijkheid heeft.

Mobiel tenzij gaat vooral over de smartphone. Het lijkt erop dat de laptop en de tablet minder verwarring creëren bij het gebruik zakelijk en/of privé en de daarbij behorende beheer perikelen.

Mobiele devices maken eindgebruikers niet blij. De echt belangrijke zaken worden op een PC of laptop gedaan!

Waarbij je kunt afvragen hoe groot de verscheidenheid is in de vraag van de eindgebruiker. De grote uitdaging is de snelheid van elkaar opvolgende veranderingen: life cycle management.

De verwarring begint bij het ontbreken van beleid. De suggesties wordt gedaan om beleid te ontwikkelen, vervolgens pilots te doen en daarna uitrollen.

Beleid bestaat al in de vorm van bring your own device, budget voor mobiele devices i.p.v. budget voor werkplek,  een cafeteriamodel.  Best practices kunnen worden gedeeld en hergebruikt.

Het concept van single point of administration moet je niet willen. Denk eerder in éénmalige vastlegging en meervoudig hergebruik.  Stel hierbij vast wat en waarom je iets vast wil leggen. Daarna hoe en vervolgens de organisatie hiervan.

Single point of administration gaat over het vastleggen van de gegevens over de gebruiker (configuratiegegevens etc.).  Hoe zit het met de bedrijfsgegevens? Hoe zit het met Big Data?

De ICT afdeling heeft geen eigen change management voor ‘disruptive technology ‘.  Kortom de ICT afdeling weet niet goed en snel in te spelen om plotselinge veranderingen.

De ICT afdeling wil graag met een standaardproces werken waarin de vrijheid van de eindgebruiker gevangen moet worden.

De groei naar volwassenheid van beheer gaat langzaam.  Het beheer groeit van helpdesk naar servicedesk naar Single Point of Contact. Veel organisatie hebben nog een helpdesk.

Het is puzzelen!

Let’s talk.

Fons Borm