ICT projecten mislukken te vaak.  Een goede match tussen functionaliteit, tijd en geld lijkt vaak te veel gevraagd. Resultaat: ontevreden opdrachtgevers en ontevreden opdrachtnemers.  Marktconsultatie als voorbereiding om tot een reële vraag en een juist aanbod te komen is een goede weg.  Het zou zomaar kunnen leiden tot een succesvol ICT project.

 

De vernieuwing van bestaande telecommunicatie en ICT producten vraagt van de opdrachtgever een goede voorbereiding. Tijd is schaars en de verleiding van de opdrachtnemers voor het bijwonen van een demo is groot. Een demo kan nuttig zijn om als opdrachtgever ideeën op te doen. De verleiding is echter dat het getoonde product de vraag van de opdrachtgever bepaalt. Een oplossing voor een niet-bestaand probleem met als gevolg teleurstelling in de pijplijn.  Een Programma van Eisen van de opdrachtgever is beter om vast te stellen wat de functionele eisen en wensen zijn om het probleem op te lossen.

De marktconsultatie worden gehouden ter voorbereiding van het maken van het Programma van Eisen door de opdrachtgever. Een marktconsultatie is een middel waarbij de opdrachtgever een beperkt aantal zelfde vragen stelt aan een beperkt aantal geselecteerde aanbieders en deze worden mondeling behandeld in een interactieve sessie. Wat zijn de goede vragen? De vragen van de opdrachtgever dienen gebaseerd te worden op de grootste risicofactoren van een project. Wie zijn de goede aanbieders? De aanbieders dienen een representatieve afspiegeling te zijn van het aanbod van de markt. Wat is een goede interactieve sessie? De aanbieder behandelt de gestelde vragen in een bijeenkomst waarbij interactie cruciaal is om de vragen en antwoorden verder uit te diepen. Het is het uitnutten van de kracht van de ontmoeting.

Het resultaat kan zijn dat de opdrachtgever een beter  beeld krijgt van de haalbaarheid van de vraag in termen van functionaliteit, tijd en geld. De aanbieders krijgen de gelegenheid de vraag van de opdrachtgever te beïnvloeden zodat betere Programma van Eisen binnenkomen. Kortom kans op een betere match tussen vraag en aanbod. Dat levert een bijdrage aan succes.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm