De opdracht om een Roadmap Telecommunicatie voor de periode 2013 – 2018 op te stellen roept een aantal vragen op. Welke technologische vernieuwingen zijn te verwachten? Wat wordt aan installed base ‘verouderd’? Wat zijn de criteria om een technologische mogelijkheid ook een kans te geven?  Hoeveel verandercapaciteit is er in vijf jaar? Wat gaat het kosten?

Stel dat het 2008 is, wat zou er dan op de Roadmap 2008-2013 hebben gestaan. Ik denk dat de evaluatie verrassende uitkomsten kunnen laten zien. Dit moet ons niet belemmeren om een marsroute voor de komende jaren uit te stippelen. De Roadmap Telecommunicatie dient een uitspraak te doen over de ‘the big four’. Er zijn vier belangrijke mega ICT ontwikkelingen (zie Informatie januari/februari 2013) waar de Roadmap Telecommunciatie aandacht aan moet besteden. Deze vier zijn: Mobiliteit, Social Media, Cloud en Data Analyse.

Mobiliteit explodeert door de opmars van mobiele devices voor spraak, data, video en m2m. De impact op de Roadmap Telecommunicatie is zeer groot. Immers er wordt verwacht dat de telecom infrastructuur het gebruik van mobiele devices ondersteunt.  Dus: 4G, Mobile Device Management, BYOD, Beveiligingsplan? Social Media is het gebruik van nieuwe vormen van communicatie, ook voor de zakelijke omgevingen. De nieuwe communicatiekanalen hebben impact op de Roadmap Telecommunicatie.  Dus: Apps, tools voor sentimentanalyse, Automatic Work Distribution? Cloudoplossingen zijn alternatieve oplossingen voor inhouse systemen. Dus: Telecommunication As A Service?  Big Data biedt de mogelijkheid tot het analyseren van beschikbare data en daarmee tot een betere besturing. Dus: expense management, integratie telecommunicatie in SAN, datamining in telecommunicatie?

Wat te doen?

Dat is puzzelen.

Let’s talk!

Fons Borm