Geografische locatiebepaling is hot business. Het gevecht tussen Google en Apple vindt o.a. plaats op het terrein van mapping.  Als je maar buiten bent en je hebt verbinding met de satelliet, dan kun je weten met een smartphone waar je bent. Maar hoe zit dat binnen?

 

De behoefte aan locatiebepaling binnen gebouwen is al lang aanwezig. Bij de gebruiker maar ook bij anderen, zoals personeel van een verpleegtehuis. In de Zorg kennen we de wens van dwaaldetectie. Waar is de patiënt of cliënt? Waar is de BHV? Waar zijn de bedden? Er is behoefte aan tracking& tracing van allerlei waardevolle items.  Er zijn wel oplossingen hiervoor beschikbaar maar deze zijn vaak duur en beperkt in gebruik. Speciale apparatuur moet worden geïnstalleerd. De informatie is beperkt. Hier lijkt verandering in te komen (Zie The Economist, 1 december 2012, Navigation technology).

De aandacht van de grote partijen breidt uit naar geografische locatiebepaling in gebouwen. Hierdoor wordt de markt groter en komen er meer oplossingen beschikbaar.  De technologie biedt een brede variatie aan mogelijkheden.  Er zijn oplossingen die met zeer sterke buitenzender werken die de kracht hebben om door dikke muren door te dringen. Binnenzenders die op basis van Bluetooth een gebied van een paar 100 m2  kunnen dekken en  op basis daarvan een smartphone de positie kan berekenen. Andere proberen op basis van licht (LED) of TV signalen een positiebepaling systeem te ontwikkelen.

De meest interessante insteek voor zakelijke omgevingen  is om op basis van o.a. Wi-Fi en Bluetooth een oplossing te creëren.  In de zakelijke omgeving zijn Wi-Fi hotpots al vaak gemeengoed. Helaas heeft een Wi-Fi hotspot geen geografische locatie data. Dit lijkt nu oplosbaar. De slimme combinatie van data van een Wi-Fi hotspot, data van de smartphone door de ingebouwde accelerometer, gyroscope en camera biedt mogelijkheden. Eventueel in combinatie met bakens op basis van Bleutooth technology.

De oplossingen zijn nog niet uitgekristalliseerd. Standaardisatie is nodig om massa te kunnen maken. De belangen van de grote bedrijven (Google, Apple, Samsung etc.) helpen niet  om snel tot standaardisatie te komen. De stand van zaken van de technologie eveneens. Het goede nieuws is dat de markt zich aan het organiseren is. De  Internet Engineering Task Force heeft werkgroepen die zich over het onderwerp buigen. De In-location Alliance is in augustus 2012 van start gegaan. In deze organisatie gaan 22 bedrijven samenwerken.  Zij richten zich in eerste instantie op de consumentenmarkt.

We hebben al eerder gezien dat zakelijke oplossing ontstaan door consumirization van de IT. Hier ook?

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm