Frank Peek, bestuurslid van de vereniging van Organisaties voor ICT in de Zorg (OIZ) stelt dat de Aanbesteding ICT in de Zorg beter moet. Zorginstellingen moeten bij de aanbesteding van Zorg ICT ook de lasten dragen van het Europese Aanbestedingsrecht en niet alleen genieten van de voordelen.Heeft hij gelijk?

Peek ziet drie bezwaren, namelijk (1) zorgorganisaties stellen alleen eisen aan de leveranciers, (2) zorgorganisatie zijn onzorgvuldig door aanbestedingen te annuleren of planningen te wijzigen en (3) aanbestedingen zijn nauwelijks transparant. Hij heeft een oplossing. Deze lijkt te bestaan uit standaardisatie en samenwerking. Standaarden als HL7, NEN en IHE doet het aantal eisen verminderen. Samenwerking door zorgorganisaties kan het aantal aanbestedingen verminderen. Het lijkt duidelijk. Peek is geen liefhebber van aanbestedingen.

Toch zou hij m.i. blij moeten zijn met aanbestedingen. In eerste fase bestaat een aanbestedingsprocedure uit een traject waarbij de aanbestedende partij haar vraag moet formuleren. Deze inventarisatie van eisen en wensen is veelal intensief traject waarbij de ICT afdeling samen met  de verschillende gebruikersafdelingen tot een opsomming komt.  De koninklijke weg hierbij is dat op basis van een beleid een vertaling wordt gemaakt naar een architectuur (proces-, applicatie- en/of netwerkarchitectuur) naar een Programma van Eisen. Een goede vraagstellig helpt de leveranciers een aanbod van een goede oplossing te doen. De tweede fase bestaat uit het uitnodigen van leveranciers voor het doen van een aanbod. Door middel van een concurrentiegerichte dialoog is het mogelijk de vraag-aanbod positie voor alle partijen te verbeteren. Tot slot heeft de aanbestedende partij een keuze te maken voor de beste oplossing. Deze keuze moet uitgelegd kunnen worden aan de eigen organisatie maar ook aan de leveranciers die het niet geworden zijn.

De bezwaren van Peek zijn wel herkenbaar maar zijn oplossing doet geen recht aan de verantwoordelijkheid van organisaties, namelijk dat zij verantwoord om moeten gaan met geld. Aanbestedingen zijn daartoe een middel. Kwestie van fair play.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm