De besprekingen over de jaarbudgetten 2013 zijn aan de gang. Wat is uw jaarplan Telecom 2013? Het BTG congres gaf een overzicht van de actuele telecom thema’s. Is uw Jaarplan Telecom 2013 up-2-date?

De BTG (grootgebruikers van telecommunicatie en ict) congres van 27 september gaf een goed overzicht van de actuele thema’s in de telecom markt. De volgende zaken kwamen aan de orde:

  • Visie op technologie, media en telecom;
  • The app effect: sociaal is het nieuwe kapitaal;
  • Big data is big business;
  • Een nieuwe koers voor telecomleveranciers en grootzakelijke gebruikers;
  • M2M: The internet of things;
  • Bouwen aan een Bring your own-beleid;
  • Ik ben een personal brand;
  • Telecom Monitor mobiele kosten;

Het is een mooie lijst om te checken of de inhoud van uw jaarplan in lijn is met de actuele ontwikkelingen. Is uw jaarplan in lijn met deze ontwikkelingen en toekomstige mogelijkheden? Wat zijn de kansen en de bedreigingen? Heeft u de juiste prioriteiten? Laat u mogelijkheden liggen? Welke optimalisatiepunten zijn er?

Het kan zijn dat het Jaarplan Telecom 2013 beperkt is tot het hoogstnoodzakelijke omdat de crisis niet meer toestaat. Een risicoanalyse om te bepalen wat de ‘Business-At-Risk’ is, is dan op zijn plaats. Je wilt toch weten wat de kosten zijn van niets-doen.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm