Uw organisatie heeft strategische partners nodig als leverancier van oplossingen op het gebied van telecom en ICT. Zonder telecom en ICT staat uw organisatie stil. Hoe weet ik of mijn leverancier een strategische partner is en blijft?

 

De turbulentie in de markt van aanbieders van telecom en ICT oplossingen blijft nog even voortduren. Nog niet zo heel lang geleden was telefonie een algemeen nutsvoorziening. Technologische vernieuwing en marktwerking hebben deze wereld compleet veranderd. Nieuwe ontwikkelingen als convergentie van spraak, data en video in sociale media waar mobiliteit en personalisatie centraal staan creëert nieuwe dynamiek in de markt van aanbieders.

Je wilt graag een leverancier die voldoet aan een aantal basiseisen, zoals continuïteit van de bedrijfsvoering, technische bekwaamheid en netjes zijn/haar belastingen betaalt. Belangrijker is natuurlijk dat de leverancier een visie heeft op o.a. de bovengenoemde ontwikkelingen en in staat is daarop te reageren met oplossingen. De financiële middelen voor de productie van deze oplossingen moeten er zijn.  En je wilt dat de leverancier jouw organisatie begrijpt. Een organisatie die zelf ook aan sterke verandering onderhevig is.

Heeft uw leverancier deze strategische potentie? Het is tijd om uw leverancier langs de meetlat te leggen.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm