De Beurs Overheid & ICT van dit jaar stond op de eerste dag in het teken van Dienstverlening. Wat is de stand van zaken voor de gemeentelijke dienstverlening en hoe moet het nu verder? De uitbouw van het KCC door de integratie van het KCC in de achterliggende organisatie is het belangrijkste thema. Doel: 100% digitaal door middel van volledig automatisering van alle stappen. Kan het?

 

De verbetering van de dienstverlening blijft een speerpunt binnen de Overheid. Op basis van de onderwerpen van de presentaties is een beeld te vormen van de aandachtspunten. De rol van het KCC staat met stip op de bovenste plaats. Het gaat dan om de uitbouw van het KCC naar de regiefunctie in de ketenprocessen en het zaakgericht werken. Dit is meer intern gericht. Naar de burger gericht gaat het om goede content onafhankelijk van het kanaal en het gebruik van apps ten behoeve van co-produktie. De overheid is een informatiefabriek dus gegevensuitwisseling en integratie van ICT systemen spelen hierbij een belangrijke rol. En als we het hebben over informatie is identificatie en beveiliging relevant.

De verbetering van de dienstverlening doe je als gemeentelijke overheid niet alleen. Het versterken van de slagkracht is het blijvend zoeken naar de samenwerking tussen ‘Den Haag’ en ‘het land’ m.b.v. programma’s als NUP en ondersteunende organisaties. Het motto is co-creatie.

Naast de verbetering van de dienstverlening komt het kostenplaatje om de hoek kijken. De verbetering van de dienstverlening en de verlaging van de kosten dienen samen te gaan. Nieuwe oplossingen, zoals cloud oplossingen, het nieuwe werken en Bring Your Own Device kunnen daarbij helpen.

Hoe nu verder? Een creatieve stap moet worden gemaakt om de volgende stap te maken. Deze stap heeft twee elementen: goedkopere en betere dienstverlening. Hoe: co-produktie met de burger, collaboration binnen de gemeente en co-creatie met Den Haag en leveranciers. Digitaal Durven Denken binnen de context van een ecosysteem.

Dat is puzzelen.

Let’s co-.

Fons Borm