De vernieuwing van investeringsgoederen vraagt om een goede aanbesteding. De doelstelling is de beste prijs/prestatie oplossing te selecteren.  Verschillende richtlijnen en aanpakken zijn beschikbaar. De dialooggerichte aanbesteding is een interessante aanpak. Zeker voor telecom en ICT oplossingen omdat hierbij bijna altijd sprake van complexiteit door integratie uitdagingen.  Dialoog is dan nodig.

Er was een tijd dat telecom en ICT oplossing eilanden waren.  De vernieuwing van deze investeringsgoederen werden op basis van een Bestek of Programma van Eisen aanbesteed. Het Bestek bestond voornamelijk uit functionele en/of technische eisen. Er werd wel/of niet verplicht Europees aanbesteed op basis van openbaar of niet openbare procedure of onderhands. De afdeling Inkoop in samenwerking met Telecom en/of ICT waren voornamelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanbesteding.

In toenemende mate is deze aanpak onvoldoende.  Het is belangrijk om de eindgebruikers uit de lijnorganisatie te betrekken. De eindgebruiker wordt mondiger.  Hij/zij praat niet in uitgewerkte functionaliteit of technische eisen maar redeneert vanuit een beleid en/of een werkproces.  De invulling van deze behoeften kunnen niet altijd in exact omschreven functionele of technische eisen worden geformuleerd. Er zijn verschillende oplossingsrichtingen mogelijk.  De Aanbieders willen hier graag over meedenken.  Maar al te vaak hebben zij lijsten met eisen en wensen moeten beantwoorden zonder dat zij het gevoel kregen de oplossing te kunnen aanbieden.  

Een dialoog gerichte aanbesteding geeft de mogelijkheid vraag en aanbod op strategisch, tactisch en operationeel niveau dichter bij elkaar te brengen.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm