Na het LAN, het WAN en SAN hebben we nu het BAN. Het Body Area Network is het volgende domein voor de ICT in de Zorg. De techniek is er. De vraag zal toenemen omdat we steeds meer gebruik maken van mobiele communicatie en door de extramurale zorgontwikkeling. De ICT manager moet iets met BAN. Maar wat?

 

Het Body Netwerk Area (BAN) staat voor alle techniek die een individuele persoon bij zich kan hebben. Dat kan een smartphone zijn dat gebruik kan worden voor locatiebepaling. We kennen al langer allerlei systemen voor alarmering in de vorm van polsbandjes en koorden. De nieuwste en de meest spannende ontwikkelingen zijn natuurlijk allerlei soorten sensoren voor bloeddruk, hart etc. Deze kunnen op afstand en soms preventief informatie genereren die behulpzaam is bij de verpleging en/of verzorging. Het kan een permanente monitoring geven en gegevens voor analyse loggen.

De acceptatie door patiënten en/of cliënten wordt laagdrempeliger doordat (bijna) iedereen wel een vorm van mobiele communicatie gebruikt. Het zal wel zo zijn dat de gebruiker hogere eisen stelt aan de betrouwbaarheid en beschikbaarheid als het om zijn of haar gezondheid gaat. Dit vraagt aandacht. Dat geldt ook voor de mogelijke schadelijke invloed op het lichaam van teveel mobiele communicatie. Vaak zijn het ‘broodje aap verhalen’ maar het vraagt wel om aandacht omdat het weerstand voor het gebruik oplevert.

Een belangrijke aanjager voor het gebruik is de druk om zolang mogelijk de cliënt en/of patiënt in de goedkopere thuissituatie te verplegen c.q. te verzorgen. Het gebruik van allerlei teletechnologie maakt dit medemogelijk. De ICT manager kan aan de bak.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm