‘Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?’ is de uitnodigende titel van het artikel van Adrie Spruit in Informatie april 2011. Hij geeft daar zelf natuurlijk antwoord op door een aantal uitdagingen voor de toekomst te behandelen (o.a. standaardiseren van systeemfuncties, een overheidskader voor informatiemodellen, een architectuur voor wetgeving). Het verdient wel een aanvulling.

 

GEMMA (GEMeentelijke Model Architectuur) is leidend bij het realiseren van de elektronische gemeente. Centraal in het GEMMA staat het midofficeconcept. GEMMA is de landelijke referentiearchitectuur voor het inrichten van de bedrijfsprocessen en de informatievoorziening van de gemeenten.  Het is in het belang van een ieder om de toekomstvastheid van GEMMA te versterken. Daarvoor zijn m.i. de volgende aanvullingen nodig. Deze zijn:

1.       Verbeteren onder drielagen architectuur;

2.       Procesinrichting Publieke Dienstverlening;

3.       Informatielogistiek;

4.       Dienst Publiekszaken is aan zet;

Een uitgebreide toelichting vindt u in mijn artikel ‘Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?’ Een aanvulling. Gepubliceerd In Informatie juli/augustus 2011. Ook te downloaden van de Auditel website: zie publicaties/artikelen.

Let’s talk.

Fons Borm