The Economist besteedt in haar jaarlijkse themanummer (april 2008) over de telecom industrie aandacht aan mobiele communicatie en de impact op werken en leven.  Is het oude wijn in nieuwe zakken of zijn er toch fundamentele veranderingen aan de gang?

Al lange tijd wordt gesproken over de mogelijkheden van een andere manier van samenwerken in een organisatie door middel van communicatiemogelijkheden. De reductie van communicatiekosten heeft ervoor gezorgd dat kantooractiviteiten op andere locaties kon plaatsvinden. Hierdoor is het thuiswerken mogelijk geworden en is het mogelijk geworden taken te outsourcen naar goedkope productielocaties. Eerder is dit door The Economist 'The death of distance' genoemd. In feite praten we hierover de toepassing van vaste communicatievoorzieningen.

De opkomst van mobiele communicatie voor spraak en data maakt een andere manier van werken mogelijk. Kenniswerkers worden 'nomads'. Er bestond altijd al een groep internationale globetrotters, maar er komt nu een veel grotere groep bij van nationale 'countrytrotters' en locale 'citytrotters'. De katalysator is hierbij de als maar beter beschikbare hotspots. De technologie is overal beschikbaar, de toegang is laagdrempelig en de kosten zijn laag. Gemak, genot en gewin creëren voldoende kritische massa om iets fundamenteels te laten gebeuren.

Let's talk.

Fons Borm