Telecommunicatievoorzieningen gaan vaak over bereikbaar zijn op elk moment, op elke plaats en op elke manier. In de zorg is hierbij een belangrijk aspect dat dit nodig is in het kader van alarmering. Dit vraagt specifieke aandacht. Welke?

 

In de zorg staat de zorgvraag van de patiënt of cliënt centraal. Afhankelijk van de zorgsector is deze vraag ietwat verschillend. Een algemeen ziekenhuis is anders dan een instelling voor cliënten met een beperking. De grootst gemene deler is wel dat er oproepen zijn die spoedeisend zijn en waarbij de telecommunicatievoorzieningen cruciaal zijn. De soorten oproepen zijn legio. Deze variëren van verpleegoproepen, sociale alarmering, brandmeldingen, BHV meldingen, persoonsbeveiliging, frontoffice, afsprakenbalies, secretariaten, maatschappen, telefonistes en storingen van (medisch) technische apparatuur.

De bedrijfsvoering vraagt bij de inrichting dat wordt vastgesteld wat de doelstellingen zijn, de bekwaamheden en bevoegdheden van medewerkers moeten zijn, hoe de actualisatie wordt geregeld, welke werkomgeving nodig is, de criteria voor inkoop en de documentatie c.q. besturing is geregeld. De inrichting voor alarmering heeft betrekking op al deze facetten.

Dat is puzzelen.

Let’s talk

Fons Borm