De telecommunicatie infrastructuur bij een organisatie of instelling in de zorgsector is complex geworden.  De verantwoordelijkheid is in toenemende mate verschoven van de afdeling Vastgoed en/of Technische Dienst naar ICT.  Immers alles wordt software en praat IP.  De affiniteit bij ICT met telecommunicatie en domotica is echter beperkt. Wat te doen?

 

De concurrentie in de zorg dwingt ziekenhuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg, GGZ etc om na te denken over hun dienstverlening. Hierbij wordt de patiënt of cliënt centraal gesteld. De afdeling ICT is aan haar stand verplicht een bijdrage te leveren aan deze discussie.  Wat is onze bijdrage?
Voor telecommunicatie en domotica is dat niet altijd eenvoudig. Er is sprake van een cultuuruitdaging: een vertaling vanuit het zorgproces naar eisen en wensen is lastig voor de medewerkers (technologie komt van ‘Mars’). De keuze mogelijkheden zijn legio (mobiel invullen door DECT, IP-DECT, WiFi, private GSM of public GSM met indoor versterking). Alles moet met elkaar gekoppeld worden (telefonie, persoonalarmering, brandmeldingen, verpleegoproepsystemen, sociale alarmering, zorgcentrales, BHV, telefonistes en secretariaat, call centrum of afsprakenpoli etc). De Business Case maken om méér aan telecommunicatie en domotica is niet eenvoudig (de kosten wel, de baten niet).

Auditel heeft een referentie architectuur voor telecommunicatie en domotica ontwikkeld op basis van uitgevoerde projecten. Op basis van deze referentie architectuur is snel een volledige inventarisatie te maken voor een specifieke situatie.  Met overzicht voor het totaal kunnen dan op deelgebieden de juiste keuzes worden gemaakt.

Het is even puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm