It’s a smart world. The Economist heeft een ‘special report’ in November uitgebracht over het gebruik van sensoren. Sensoren kunnen wat mensen ook kunnen: zien, horen, voelen, ruiken, proeven. Objecten met sensoren worden dus intelligent! Sensoren kunnen ‘embedded’ worden in onze werkprocessen. Is deze slimme telecom een bedreiging of een kans?

Sensoren bestaan al lang, maar de nieuwe ontwikkeling is dat de sensoren nu meer dan ooit geconnecteerd kunnen worden door telecommunicatievoorzieningen. De beschikbaarheid en de betaalbaarheid voor het aansluiten van grote aantallen sensoren, o.a. op basis van mobiele netwerken, zijn hierbij cruciaal. Daarnaast zijn de IT systemen in toenemende mate voorzien van functionaliteit om op basis van deze aangeleverde data beslissingen te nemen. De groei van de smartphone geeft een enorme boost aan de opmars van sensoren. De smartphone is een sensor in zich zelf, o.a. locatiebepaling op basis van GPS, en is een laagdrempelige gebruiker van toepassingen voor zogenoemde ‘augmented reality’ (richt je camera op een gebouw en informatie over het gebouw wordt toegevoegd).

 Je hebt domme en slimme sensoren. De domme sensoren, RFID, geven statische informatie en zijn passief. In de retail worden deze gebruikt voor het labellen van goederen. Zij geven de informatie op aanvraag. Slimme sensoren zijn dynamisch en actief.  Zij analyseren gebeurtenissen en geven de uitkomst door.

De toepassingen zijn legio. In de zorg worden patiënten voorzien van een polsbandje voor het tracken en tracen binnen een ziekenhuis. Toepassingen voor diagnostiek op afstand (telemedicine) is mogelijk. Binnen de energiebranche wordt gekeken naar de slimme energiemeters. Voor de overheid kunnen toepassingen worden ontwikkeld om ‘meldingen openbare ruimte’ automatisch te laten plaatsvinden (kapotte lantaarnpaal, volle vuilnisbak).

Er is nog wel een aantal uitdagingen om het werkbaar te maken. Denk aan stroomvoorziening voor de slimme sensor, de benodigde bandbreedte in het radio spectrum voor draadloze communicatie, het aantal vrije IP adressen, de portabiliteit van draadloze devices (denk aan sim kaartjes verwisselen), privacy en beveiliging, hoeveelheid dataopslag, analysetools om de verbetermogelijkheden te vinden, investeringen en inverdieneffecten etc.

Het Internet der dingen samen met het Internet der mensen vormen samen een smart world.

Dat is puzzelen.

Let’s talk!

Fons Borm