De vernieuwing van telecommunicatievoorzieningen kan niet meer gebeuren zonder een architectuur. Verbeteren onder architectuur is nodig om als organisatie vanuit de werkprocessen, de functionele eisen en wensen van de applicaties te kunnen benoemen die passen bij de aanwezige netwerkarchitectuur. Dat is complexer dan het was, maar het zorgt wel voor succesvolle vernieuwing.

 

Geld is schaars en dat betekent dat de business case voor de investeringen in telecommunicatievoorzieningen uitstekend moet zijn. Nut en noodzaak kan worden aangegeven door de werkprocessen als uitgangspunt te nemen. Deze werkprocessen kunnen zijn klantcontactprocessen of ‘het nieuwe werken’. Op basis hiervan zijn de functionele eisen en wensen van de applicaties te benoemen, zoals het klantcontactcentrum, bedrijfstelefonie en Unified Communication, BHV etc. Deze applicaties moeten kunnen draaien op de bestaande netwerkinfrastructuur, zoals actieve componenten, virtualisatie, VLAN, actieve monitoring, etc.

Verbeteren onder architectuur is sturen op procesarchitectuur, applicatie-architectuur en netwerkarchitectuur. Dit is zorgen voor samenhang en draagvlak bij gebruikers en ICT. Dan is er inzicht in kosten en inverdieneffecten zodat het management op basis van een goede business case een investeringsbeslissing kan nemen.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm