De turbulentie in de wereld van telecom dwingt de verantwoordelijke managers in organisaties meer dan ooit om beleid te ontwikkelingen. Er komen grote veranderingen aan, met name jonge gebruikers, bij het gebruik van communicatiemiddelen. Een andere manier van werken, 'digital nomads', komt er aan. De technologische mogelijkheden nemen snel toe, met name op het gebied van mobiliteit. De markt van aanbieders verandert snel van samenstelling. Aanbieders van zakelijke oplossingen die een aantal jaren nog een goede marktposities hadden zien nu dat ze terrein verliezen. Nieuwe aanbieders dienen zich aan.

De Telecommanager kan een belangrijke rol spelen om deze turbulentie van een bedreiging in een kans om te buigen. Daarvoor is Telecom Beleid nodig. Daarvoor is visieontwikkeling nodig op de bovengenoemde onderwerpen. De ontwikkelingen moeten worden geïnventariseerd en de dilemma's moeten worden geformuleerd. Daarvoor zijn oplossingsrichtingen nodig op basis van keuzes.

Deze opdracht tot visieontwikkeling aan de Telecommanager is een grote uitdaging. De rol, de taak en de verantwoordelijkheid van de Telecommanager moet mee veranderen met de betekenis van communicatie voor de organisatie. In deze geldt waarschijnlijk: 'up-or-out'!

Let's talk.

Fons Borm