Opzomeren in het telco domein is geen hot issue. Er wordt liever gepraat over de nieuwe hypes dan het bespreken van de uitfasering van bestaande middelen. Eén van de zaken die toch echt aandacht moet gaan verdienen van de Telecom en/of ICT manager is het uitfaseren van de analoge en ISDN lijnen. Er komt een dag dat de telco provider de stekker van het traditionele telefonienetwerk er uit trekt. U kunt maar beter voorbereid zijn.

De BTG heeft in maart 2010 een publicatie gedaan over het huidig gebruik van het traditionele netwerk. Er zijn nog vele toepassingen die gebruik maken van het analoge c.q. digitale netwerk. Denk aan zakelijke toepassingen voor betalingen (pinautomaten), alarmsystemen voor brandmeldingen, inbraak en persoonsbeveiliging, faxen of voor locale break-out om 112 te kunnen bellen. Ook in de consumentenomgeving zijn nog vele miljoenen aansluitingen. Toch heeft KPN al in 2008 gepubliceerd dat de continuïteitsgarantie per 31-12-2010 vervalt. Wist u dat?

De soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Dus de datum van 31-12-2010 zal wel verschuiven. Toch zijn er wel degelijk dringende redenen om de herinrichting van de infrastructuur openbare verbindingen projectmatig ter hand te nemen. De ICT manager moet hiervoor het initiatief nemen.

Welke redenen kan hij opvoeren? Ten eerste kan hij als reden opvoeren dat de end-of-life van de conventionele verbindingen aanstaande is en dat (S-)IP er aangaat komen. Ten tweede kan hij aangeven dat er geld te besparen valt bij het opzomeren c.q. opschonen van de infrastructuur. Ten derde kan hij opvoeren dat een consolidatieslag met de dataverbindingen tot betere inkoop kan leiden. In veel organisatie is een wildgroei ontstaan van contractrelaties en factuurstromen. Besturing hierop vanuit één punt leidt tot optimalisatie.

Dit is geen populair onderwerp en is monnikenwerk.

Het is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm