De Beurs Overheid&ICT 2010 is voorbij. In drie dagen hebben de leveranciers zich gepresenteerd aan de Overheid met hun producten, diensten en oplossingen. Wat is de eindbalans? Die is niet zo snel op te maken, maar één ding vraagt wel nadere aandacht, namelijk ICT als middel om kosten te verlagen én kwaliteit te verbeteren. Kan dat?

 

In de vele gesprekken die worden gevoerd op de beurs vallen een aantal zaken op. Belangrijke onderwerpen van verbetering zijn de basisregistraties, de inrichting van workflowmanagementsystemen en daarbij behorende midoffices en document management systemen en de inrichting van frontoffices met o.a. content management systemen. Open source software werd opvallend vaak genoemd als optie.

Veel belangstelling maar ook de opmerking dat de realisatie van de bovengenoemde zaken lastig zal zijn omdat er geen geld is. De Overheid en met name de gemeentelijke overheden staan voor de uitdaging om de komende vier jaar met minder geld het zelfde c.q. meer te doen. Vele gemeentelijke organisaties zijn nog bezig met planvorming. Hierbij moet gekeken worden naar de enorme uitstroom van personeel in de komende tien jaar. De productiviteit moet omhoog. ICT is daarbij een optie.  Dit vertaalt zich in een zekere aarzeling in de markt wat er gaat gebeuren. Hoe doorbreek je dit? Een hulpvolle benadering is om vanuit een financiële business case investeringen te onderbouwen. Welke investeringen zijn nodig, wat zijn de opbrengsten en de kosten? 

Overheid en ICT 2010-2014 zal vooral gaan over de financiële bijdrage van ICT aan de bedrijfsvoering van de Overheid. Dit betekent dat de overheidsorganisatie deze uitnodiging aan de ICT industrie moet doen. Aan de ICT en dus AUDITEL de uitdaging om daar een positief antwoord op te geven.

Dat is puzzelen.

Let's talk

Fons Borm