Het aantal oplossingen voor telefonie neemt toe door de ontwikkeling van IP, Unified Communication en Open Source Software. De traditionele telecom leveranciers hebben hun brede oplossingen naar IP gebracht. Vanuit de IT zijn leverancier opgestaan met oplossingen voor unified communication. Vanuit de open source community zijn alternatieven ontwikkeld voor de closed source software telefonie. Wat te doen?

Het beheer van het applicatie portfolio voor telefonie is noodzakelijk om de juiste oplossing voor de juiste behoeften te hebben. Dit is nieuw voor de telecom en ICT organisatie. Immers in de goede oude tijd was er één oplossing, namelijk datgene wat de PABX kon. Dit is uitdagend omdat er verschillende krachten spelen. Wordt de oplossing aangeboden vanuit de telecom oplossing (IP Telefonieserver/gateway) of vanuit de IT oplossing (communication server of open source software server)?

Een denkrichting om dit op te lossen is een portfolio matrix voor telefonie met aan de ene kant de behoeften aan functionaliteit en aan de andere kant de verschillende oplossingen. De functionele eisen en wensen zijn te clusteren naar een aantal hoofdgroepen. Denk aan functionaliteit voor KCC, groepsnummers, individuele bereikbaarheid en specials (denk aan modems of BHV toepassingen). De oplossingen zijn onder te verdelen aan IPT oplossingen, UC oplossingen en OSST oplossingen. De laatste stap is het invullen welke oplossing past bij welke behoeften. Boter, kaas en eieren!

Dat is puzzelen!

Let’s talk.

Fons Borm