De strategische ontwikkelingen in de Zorgsector dwingen organisaties na te denken over de dienstverlening en de telefonische bereikbaarheid. Na de ontwikkeling van zorgpaden voor een adequate patiëntenlogistiek wordt het tijd om na te denken over de inrichting van telefoniepaden voor een excellente bereikbaarheid.

De toenemende concurrentie tussen zorgaanbieders, de onverzadigbare zorgvraag van patiënten, de druk op efficiencyverbetering en de veranderende financiële besturing van het zorgstelsel creëren denkwerk voor de zorgorganisaties. De veranderende zorgmarkt vraagt om de formulering van strategische doelstellingen. Eén van de onderdelen daarbij is hoe de instroom van patiënten en cliënten wordt georganiseerd. Welke kritische succesfactoren spelen hierbij? En zijn wij zodanig georganiseerd dat wij deze kritische succesfactoren kunnen beïnvloeden?

Eén van de cruciale factoren bij de instroom is de telefonische bereikbaarheid van de zorgorganisatie en m.n. de directe of indirecte bereikbaarheid van de medisch specialisten voor de verwijzers en m.n. de huisartsen. De opzet van telefoniepaden voor de verschillende inkomende oproepen helpt om deze verkeersstromen inzichtelijk te maken, meetbaar te maken en daarmee bestuurbaar te maken.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm