Nederland Open in Verbinding heeft een aantal doelstellingen in haar actieplan voor de rijksoverheid, de mede-overheden en de (semi-) publieke sector geformuleerd.

Deze zijn:

  1. vergroten van de interoperabiliteit tussen en met de verschillende bouwstenen en vormen van dienstverlening van de eOverheid door versnelling aan te brengen in het gebruik van open standaarden;
  2. verminderen van de afhankelijkheid van leveranciers bij het gebruik van ICT door versnelde inzet van open standaarden en open source software;
  3. bevorderen van een gelijk speelveld op de softwaremarkt en voorts bevorderen van de innovatie en de economie door het gebruik van open source software krachtig te stimuleren en bij opdrachten de voorkeur te geven aan open source software bij gelijke geschiktheid.

Overheidsorganisatie die hun telecommunicatievoorzieningen willen vernieuwen hebben met OSS dus rekening te houden. Wat te doen?

Het vernieuwen van de telecommunicatievoorzieningen is o.i. een proces waarbij op basis van de economisch meest voordelige aanbieding een keuze gemaakt wordt voor een oplossing. De oplossing is een invulling van een set van eisen en wensen. Deze eisen liggen op het gebied van functionaliteit, technologie, implementatie, onderhoud en service, kosten etc. De inventarisatie van deze eisen is gebaseerd op de eisen en wensen van de gebruikers, de nieuwe technologische ontwikkelingen, de beschikbare oplossingen in de markt, de kosten en baten van de business case en de organisatorische eisen en wensen van telecom en ICT.

Daag de markt uit! Als bij gelijke geschiktheid een Asterisk oplossing de economisch meest voordelige oplossing is dan zijn we goed bezig. Als dat niet zo is, dan wordt Asterisk een Obelisk (voor definitie zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Obelisk_(bouwkunst).

Dat is puzzelen.

Let’s talk .

Fons Borm