Het landelijk beleid voor de verbetering van de publieke dienstverlening is vastgelegd in Overheid heeft Antwoord©. Wat is de rol van de lokale bestuurder bij de uitvoering van dit programma?

 

Er zijn twee onderwerpen die zijn aandaccht vagen omdat deze cruciaal zijn voor het slagen van de doelstellingen van Antwoord©. De verbetering van de publieke dienstverlening wordt gerealiseerd door de snelheid én de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Conform het programma Overheid heeft Antwoord© zijn de doelstellingen voor het servicelevel een gemiddelde beantwoordingstijd van 80% binnen 20 seconden en het beantwoorden van de vragen conform de norm van gemiddeld 80% in 1x goed.

De belangrijkste taak van de bestuurder in deze is dat hij zorgt dat de implementatie van het KCC een samenwerking is van het KCC met de vakafdelingen. Die samenwerking is gericht op twee onderwerpen, namelijk de kennisbank en de produktieplanning. De bestuurder moet organiseren dat er gezamenlijk een kennisbank wordt ontwikkeld en dat er gezamenlijk een produktieplanning wordt gemaakt. De kennisbank is nodig om de doelstelling 80% in 1x goed te realiseren. De produktieplanning is nodig om een servicelevel van 80% te behalen.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm