Goede zorg wordt verleend door persoonlijke zorg. De persoonlijke zorg wordt steeds moeilijker te leveren door deconcentratie-ontwikkelingen (meer zorg thuis) en de eisen van produktiviteitsverhoging (meer patienthandelingen per medewerker). Communicatiesystemen voor de zorg kunnen de toenemende kloof tussen goede én persoonlijke zorg helpen overbruggen.

De toepassing van communicatiesystemen kan bepaald worden op basis van een goede analyse van de verschillende eisen van de gebruikers. De eisen voor communicatie in de zorg zijn zeer divers. Deze lopen van communicatie ten behoeve van alarmering door en/of ten behoeve van de patient (sociale alarmering), alarmering door een medewerker ten behoeve van persoonsbeveiliging, alarmering ten behoeve van brand en/of BHV. Daarnaast kan er behoefte zijn om deze verschillende communicatiesystemen te integreren om vanuit een zorgcentrale actief te kunnen sturen (bijvoorbeeld voor de nachtdienst). En ja, je moet ook kunnen bellen!

De definitie van deze verschillende eisen en wensen in verschillende percelen verdient aandacht. De dilemma’s worden complexer door de beschikbaarheid van verschillende oplossingsrichtingen. Er zijn keuzes te maken in technologie. Er zijn keuzes te maken uit verschillende specialistische aanbieders.

Een keuze maken is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm