Denkconstructies helpen om slagkracht te ontwikkelen. Een van mijn favoriete denkconstructies is de drie R’s: Richten, Inrichten en Verrichten. Het maakt een onderscheid in strategie, implementatie en dagelijkse uitvoering. Het help je in denken en doen te komen van ambitie naar realisatie en uitvoering.

 

Het programma Overheid heeft Antwoord heeft de laatste jaren belangrijke bijdragen op landelijk niveau geleverd om de strategie van de Overheid op het terrein van publieke dienstverlening vorm en inhoud te geven.De publicaties hebben dit beleid goed toegankelijk gemaakt. En is voor iedereen die zich bezig houdt met Publiekszaken verplichte literatuur.

De implementatie van deze doelstellingen op gemeentelijk niveau is maatwerk. Elke gemeentelijke organisatie is anders door haar specifieke setting. Deze setting wordt gekleurd door een groot aantal variabelen, zoals grootte van de gemeente, sociale samenstelling, politiek-bestuurlijke agenda, ICT huishouding, operationele besturingskracht, financiële middelen, pioniers, beschikbare kennis en tijd voor verandering etc. Het beleid van Antwoord in de praktijk brengen vraagt denkkracht om het groeiproces te realiseren.

De dagelijkse uitvoering van de publieke dienstverlening conform Antwoord vraagt een productiebesturing. Het verrichten van publieke dienstverlening als productie waarbij een productiebesturing hoort is veelal in de dagelijks praktijk op de werkvloer van de gemeentelijke organisatie nieuw. Bij productiebesturing horen afspraken, zoals prognoses over de vraag, berekenen behoeften aan capaciteit, meting van doelstellingen in termen van snelheid en kwaliteit etc. Hierin moet je als organisatie groeien.

De praktijk is puzzelen.

Let’s talk!

Fons Borm