Macro economisch is er een verband tussen hoge productiviteit en het innovatieve gebruik van ICT en de mate van management skills. Wat betekent dit op microniveau?

Onze welvaart is gebaseerd op moderne economische groei. Dat wil zeggen de gemiddelde productiviteit per gewerkte uur is de laatste 150 jaar enorm gestegen. Er zijn verschillen in productiviteit tussen landen, binnen landen en tussen bedrijven. Het verschil in productiviteit tussen de V.S. en Europa in 2014 is ca 22%. Hoe komt dat?

De technologische innovatie door communicatietechnologie en informatietechnologie hebben een belangrijke bijdrage aan onze welvaart geleverd. Recent onderzoek (zie: publicaties John van Reenen) heeft echter ook laten zien dat de mate van management skills zorgt voor de stijging van de productiviteit. Management skills is in deze de competentie om ICT investeringen toe te passen voor de verbetering van de bedrijfsvoering. Het is een combinatie van ICT én management die zorgen voor een positieve uitkomst.

De kunst is om dit macro inzicht te vertalen naar het microniveau van een individueel bedrijf en de concrete business case voor de investering van een ICT oplossing.

Dat is puzzelen.

Let’s talk!

Fons Borm