De komst van 5G in Nederland laat nog even op zich wachten. Het levert u tijdwinst op om na te denken over wat uw organisatie meer en anders kan doen met 5G. Waar liggen de kansen?

Ericsson heeft een interessante gedachte experiment gedaan door middel van zogenoemde ‘use cases’ om te achterhalen waar de meerwaarde van 5G te vinden is (zie The guide to  capturing the 5G industry digitalization business potential). In de studie komt naar voren dat de toegevoegde waarde van 5G o.a. moet worden gezocht in meer connectiviteit, minder dataverlies, minder vertraging, meer bandbreedte. Applicaties ontstaan dan voor o.a. realtime automatisering,  verbeterde videodiensten,  monitoring en tracking, verbinding voertuigen, realtime monitoring onderhoud, slim toezicht, uitvoer en onderhoud op afstand, robotica en augmented reality.

Uw organisatie zou op basis van een experimentele klantenreis kunnen onderzoeken waar de specifieke 5G applicaties toegepast kunnen worden. Welke specifieke kansen biedt het mij? Wat is de impact op het proces en de bestaande ICT? Wat zijn de baten en de kosten?

Let’s talk.

Fons Borm