De Informatierevolutie begon als een revolutionaire verandering van het managen van bestaande data. Het blijkt eigenlijk te gaan om data te gebruiken voor het managen van nieuwe informatie. Niets en niemand blijft buiten schot. Een revolutie revisited!

In het VPRO programma Tegenlicht over verticale landbouw wordt het maken van agrarische producten voorgesteld als een uitdaging op het gebied van datamanagement: het verzamelen van data over de omstandigheden, zoals dag en tijdstip, luchtvochtigheid, zonlicht, en data over het product, zoals het gen-profiel  van een tomaat. De data wordt omgezet in je favoriete tomaat uit Zuid-Italië  uit juni 2006 in een loods in een buitenwijk van New York.

Data is de olie van de nieuwe economie (De Economist d.d. 4 mei 2017). De economie is in de menselijke geschiedenis getransformeerd door de Agrarische Revolutie en de Industriële Revolutie. De Informatie Revolutie zorgt ervoor dat de economie voor de derde keer structureel zal veranderen.  Data is de grondstof. Nieuwe informatie ontstaat omdat er veel meer data wordt verzameld m.b.v. van Internet of Things, veel meer data wordt opgeslagen m.b.v. cloudgebaseerde datawarehouses en nieuwe inzichten ontstaan door het gebruik van op Artificial Intelligence gebaseerde algoritmes.  Deze data economie zorgt voor nieuwe groei en structurele verandering.

De data economie bevindt zich nog in de beginfase. De eerste grote verzamelaars, zoals Facebook, Google etc. , zijn er maar een open markt voor data ontbreekt nog.  De goede ontwikkeling van deze markt vraagt dat de overheid instapt om door regulering goede instituties te ontwikkelen.

Elke organisatie heeft de ‘nieuwe olie’ in huis. Als je het weet, zie je het, maar het is wel puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm