De juridisering van de IT business is in rap tempo de laatste jaren toegenomen. In de zakelijke markt zeilen leveranciers vaak scherp aan de wind: the happiness of a low price is long forgotten after the bitterness of a bad delivery. Er is een cyberwar gaande. IT professionals moeten leren denken in juridische termen. Het is niet meer verantwoord om juridisch naïef te blijven.

De KNVI heeft een nuttig boek gepubliceerd om de IT professional bij te praten over digitaal recht. De wet- en regelgeving dwingt de IT professional om hier kennis van te nemen. Het boek geeft in het kort goed overzicht van de verschillende onderwerpen. Er worden 30 onderwerpen behandeld: kwetsbaarheid van de IT infrastructuur, bescherming van persoonsgegevens, gebruikersrechten van software, communicatie via social media, ‘open banking’ voor betalingsverkeer, frictiemanagement bij maatwerksoftware, encryptie als noodzakelijke eis, samenwerking op basis van API, thuiswerkplek, software licentiemanagement, rechtsonzekerheid bij software en data, security by design, 25 mei 2018, beroepsaansprakelijkheidsverzekering van uw leverancier, digitale welzijn in de openbare ruimte, de eigen verantwoordelijk van zoekmachines, bewerkersovereenkomst/distater recovery/lock-in bij cloud leveranciers, Privacy Shield voor inter-jurisdictie export van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens inclusief wet- en regelgeving voor apps en portals, agile werken en resultaatverplichting leverancier, de lock-in van open source software, meldplicht datalek, toegang tot gegevens die opgeslagen zijn bij derden, verborgen digitale functionaliteit, big data en privacy, bestrijden faalangst door agile/scrum, wetgeving (o.a. e-identificatie) voor elektronische handel, digitale weerbaarheid bij cybercrime en cyberwar, bescherming privacy tegen third party cookies en methoden voor oplossing van geschillen.

Dit is een lange lijst met onderwerpen en allemaal relevant van de IT professional. Lezen dus: Digitaal recht voor IT professionals onder redactie van Mr. Victor de Pous.

Let’s talk.

Fons Borm