Het contract tussen klant en leverancier is leidend in de verplichtingen die onderling is aangegaan. Maar als de leverancier van de leverancier failliet gaat, wat moet je dan als klant doen. Stilzitten is geen optie.

Veel leveranciers in de ICT en Telecom sector zijn reseller of value added service provider: ze verkopen software en zorgen voor de implementatie en het beheer. De klant weet natuurlijk wie de producent is van de software maar heeft niet altijd directe contractuele relatie met de producent van de software. Dus als deze producent van de software failliet gaat, heeft de klant als eindgebruiker dan een probleem?

De eindgebruiker van de software kan de existentiële ontwikkeling van de producent van de software niet negeren. Actie is nodig of het nu een inhouse-oplossing is of een cloud oplossing. Om deze vraag te beantwoorden is het maken van een impactanalyse, samen met de leverancier, een eerste stap. Wat zijn de mogelijke gevolgen van een faillissement of doorstart voor de contractuele afspraken, juridische zaken zoals auteursrechten en End User License Agreements, operationele issues als blijvend gebruik software en toegang tot de eigen data, software upgrades, software updates en bug fixes, toegang tot broncode op basis van een escrow regeling en financiën?

Naast deze impact analyse is een Plan B nodig om een alternatieve oplossing voor de software standby te hebben. Welke alternatieven zijn in huis, bij de leverancier of bij andere partijen, wat moeten we doen om de transitie onder tijdsdruk uit te voeren en welk budget is daarvoor nodig?

Kortom de voorbereidingen voor crisismanagement is noodzakelijk.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm