De economische groei stagneert in de westerse wereld. Er lijkt sprake van een langdurige stagnatie door het afnemen van een stijging in de productiviteit. Technologie in combinatie met een collaboratie cultuur kan de oplossing zijn.

Wil je een project vertragen, dan moet je resources toevoegen, is een bekend cliché. In de bedrijfscommunicatie is er sinds de ICT revolutie een explosie aan middelen toegevoegd om intern en extern te communiceren. Hoe meer middelen beschikbaar, hoe meer tijd er wordt besteed aan deze middelen. Uit onderzoek in Duitsland blijkt dat gemiddeld een werknemer 38% van zijn tijd besteed aan communicatie en collaboratie. Bedrijven zien dit nog vaak als een niet-productieve taak. Waar schrijf ik deze uren weg? Daarom wordt een gedeelte van de privé-tijd besteed aan deze taak. Een bron van verstoring van de werk-vrije tijd balans met alle gevolgen van dien (Bron: The challenge of culture change: Digital transformation through teamwork?! A Damovo and PAC Spotlight. November 2015).

De afgelopen jaren is veel geld geïnvesteerd aan nieuwe communicatiemiddelen zonder dat dit veel efficiency winst opgeleverd. Communicatie en collaboratie afschaffen kan niet omdat samenwerken in toenemende mate cruciaal is voor succes. Wat te doen?

Er kunnen vijf maatregelen worden genomen om collaboratie als tool binnen een bedrijf beter in te zetten. Deze zijn: (1) laat het topmanagement collaboratie prioriteit geven, (2) zorg dat de aanschaf van tools niet op ad hoc basis gebeurt maar vanuit een doordachte strategie op basis van functionaliteit, fit met bestaande technologie en fit met de gewenste werkprocessen en fit met het besturingsmodel, (3) aandacht voor de ontwikkeling van een persoonlijke werkstijl gericht op samenwerken, (4) ontwikkeling van meetbare werkprocessen inclusief productieve taken als communicatie en collaboratie en (5) het management moet het goede voorbeeld geven door in het weekend de presence-button op rood te zetten. Het kan!

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm