ICT is nu de belangrijkste bron voor economische groei . De overheid heeft een rol te spelen. Het CPB heeft een voorstel gedaan voor een policy voor marktordening. Is er sprake van technofobie bij het CPB?

Het CPB heeft in haar rapport ‘Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen’ tools voor de regering willen aanbieden om te bepalen welk beleid noodzakelijk is bij nieuwe ICT toepassingen. Het CPB identificeert vijf publieke belangen. Die zijn: kwaliteit van informatie, voldoende concurrentie, cybersecurity, voldoende bescherming van persoonsgegevens en bescherming van verliezers. Het beleid voor deze publieke belangen wordt bepaald op basis van de as zekerheid/onzekerheid maatschappelijke impact van de ICT toepassing en de as van de mate waarin de kosten van beleidsaanpassingen toenemen in de tijd.

Nederland heeft een productiviteitsprobleem. ICT wordt internationaal gezien als hét middel om de productiviteit te verhogen. Het beleid van de Nederlandse overheid zou gericht moeten zijn hoe ICT te bevorderen zodat de productiviteit stijgt. De regering kan institutionele maatregelen nemen om dat te realiseren. Nederland moet het hebben van’ institutional leadership’ om economische groei mogelijk te maken. Met dit rapport redden we het niet. Het is een beetje angstig rapport. Is er sprake van technofobie?

De inzet van ICT om de productiviteit te verhogen vraagt de inzet van de overheid, sectororganisaties en bedrijven en organisaties. Technologische innovatie creëert verandering van de status quo. De winnaars van vandaag neigen er naar de huidige situatie te bevriezen door institutionele aanpassingen om de technologische innovatie te neutraliseren c.q. te temporiseren. Dat moet anders.

De centrale vraag moet zijn welke marktordening economische groei realiseert met behulp van nieuwe ICT toepassingen.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm