De Rijksoverheid is de aanbesteding van de communicatiediensten OT2017 gestart met een strategienota. De Rijksoverheid gaat de komende jaren miljoenen uitgeven, maar wat zijn de baten?

Investeringen moeten renderen door het verhogen van de productiviteit per medewerker. De laatste jaren is er grote onrust onder economen omdat in de westerse wereld de stijging van de productiviteit in verhouding met het verleden mager is. Tussen 2007 en 2013 is de productiviteit in Nederland per gewerkte uur per jaar met -0.2% gedaald (OECD, The future of productivity, 2015)! Investeringen in ICT (de zogenoemde Derde Industriële Revolutie) zijn teleurstellend voor de economische groei. Bijna iedereen heeft een smartphone, maar wordt er wel productief mee gewerkt?

Het strategiedocument 2017 (zie https://www.hisict.nl/aanbesteding-iwr/ot2017) van april 2016 geeft een goed overzicht van de ontwikkelingen en daarmee de nieuwe functionele mogelijkheden voor de gebruikers en de beheerders. De genoemde ontwikkelingen zijn o.a. behoefte aan continuïteit en betrouwbaarheid door de grote afhankelijkheid van de voorzieningen, flexibiliteit door dynamisch huisvestingsbeleid, verbetering beheer door concentratie van de beheeractiviteiten, de ontwikkeling van de geïntegreerde werkplek, het organiseren van connectiviteit op basis van interoperabiliteit tussen open en gesloten netwerken, het toepassen van e-inkoopproces van bestellen-tot-betalen, efficiency verbeteren door gezamenlijk aanbesteden en beter benutten innovaties (zoals 5g, IoT, indoor spraakafhandeling via WiFi en/of VoLTE en sim-portabiliteit).

Wat levert het op? Er wordt gesproken over een business outcome, zoals meer productiviteit van het rijkspersoneel, meer flexibiliteit in werkwijzen, efficiency, innovaties en kostenbesparingen in de Rijksorganisatie. Ietwat specifieker wordt de verbetering van de productiviteit van beheerders genoemd.

Zeg niet dat groei niet kan. De cijfers zijn gemiddelden en best-in-class bedrijven scoren uitermate goed.

Het huidig gebruik voor communicatiediensten wordt geschat op ca € 30 Mio per jaar. De Total Cost of Ownership is makkelijk te berekenen. De Total Value of Ownership is een uitdaging. De Rijksoverheid zou de ambitie moet hebben om dit uit te rekenen. Of maak het onderdeel van de gunningscriteria.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm