Er wordt veel geld geïnvesteerd in ICT. De economische groei is de laatste jaren beperkt en over de vooruitzichten zijn de meningen sterk verdeeld. Wordt ICT gebruikt om filmpjes van katten te bekijken of voor de verbetering van de productiviteit?

Economische groei in de westerse wereld is sinds de economische crisis van 2008 meer dan ooit onderwerp van discussie. Zijn de gouden jaren van groei voorbij of staan we aan de vooravond van een nieuwe groeispurt? De pessimisten wijzen op de vertraging in de productiviteitsgroei ondanks de innovatie. Robert Gordon denkt dat de groei (voor de V.S) voorbij is. Zie: The death of innovation, the end of growth, Ted talks, 23 april 2013. Zie: The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living since the Civil War (2016).

De optimisten wijzen m.n. op de Informatie- en Communicatie Technologie als motor van nieuwe economische groei. Erik Brynjolfsson denkt dat de economische groei door kan gaan. Zie: The key to growth? Race with the machines. Ted talks, 23 april 2013. Zie: Andrew Mcafee, Erik Brynjolfsson, The Second Machine Age. Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies (2016).

De discussie wordt voornamelijk gevoerd door economen. Informatici spreken wel veel over de nieuwe mogelijkheden van social media, cloud computing, mobiliteit, robotica, kunstmatige intelligentie,etc maar minder over productiviteit en economische groei.

Het wordt tijd dat het blad Informatie hier meer aandacht aan gaat besteden.

Let’s talk.

Fons Borm