ICT managers zitten in een spagaat tussen gebruikers en leveranciers. De meeste aandacht gaat uit naar de gebruikers, maar leveranciers verdienen misschien meer aandacht.

Onderzoek wijst uit dat leveranciersbeheer vaak het minst ontwikkeld beheerproces is (Zie ICT Benchmark Gemeenten 2014). Het budget van een ICT manager bestaat voor een groot gedeelte aan interne kosten voor eigen personeel. Hier valt op korte termijn niet zo veel winst te halen. Een nader groot gedeelte zijn externe kosten ergo facturen van leveranciers. Hier ligt dus een kans om door verbetering van het leveranciersbeheer winst te boeken. Hoe dat te doen?

Er zijn m.i. twee wegen te bewandelen. De eerste weg is de klassieke weg van kleine stapjes door de inrichting van een operationeel leveranciersbeheerproces.  Er wordt een proces ingericht op basis van werkafspraken, organisatorische inbedding, besturingsitems, permanente verbetercyclus  etc. De tweede weg is de non-klassieke weg door Digitale Sociale Innovatie (DSI, zie hiervoor Informatie december 2015). Onze samenleving is in transitie. In deze transitie spelen sociale innovaties een belangrijke rol. ICT is dé katalysator in deze transitie. Hoe kunnen we DSI toepassen om de relatie tussen leverancier en klant te re-engineeren.

Dat is puzzelen.

Let’s talk.

Fons Borm