De inzet van digitale technologie door de overheid is vooral gericht op de verbetering van de interne doelmatigheid. Of de rechten van de burger in voldoende mate zijn bewaakt is de vraag. De Raad van State roept op tot een herstel van de balans tussen overheid en burger zodat er weer sprake is van behoorlijk bestuur.

De overstap naar een volgende generatie ICT oplossingen kent overleveraars en nieuwe partijen. Dit geldt ook voor de markt van klantcontactcenter oplossingen.

Macro economisch is er een verband tussen hoge productiviteit en het innovatieve gebruik van ICT en de mate van management skills. Wat betekent dit op microniveau?

De technologie drijft de veranderingen in de markt. Het concurrentieveld verandert constant. Wat zijn de ontwikkelingen waarop je moet inspelen als je nu het KCC moet vernieuwen?

Kunstmatige intelligentie is één van de grote IT ontwikkelingen waarvan wordt gezegd dat hierdoor alles verandert. Wat kan het gaan betekenen voor het KCC?

De oplossingen voor cloud en on-premise zijn in kosten op basis van 5 jaar gebruik ongeveer gelijk. Andere criteria zoals informatieveiligheid, technologie cycle, beschikbare kennis, duur van gebruik, flexibele schaalbaarheid of financien geven nu de doorslag.

De komst van 5G in Nederland laat nog even op zich wachten. Het levert u tijdwinst op om na te denken over wat uw organisatie meer en anders kan doen met 5G. Waar liggen de kansen?

De contactcenter manager ervaart vaak een tegenstrijdige doelstelling: de kosten verlagen door het aantal voicecalls te verminderen en de klanttevredenheid te verhogen door digitale tools.  Helaas werkt de klant niet altijd mee.  Hoe kan dat?

De vernieuwing van de software voor het contact center vraagt de beantwoording van een aantal strategische dilemma’s. Wat zijn de dilemma’s en wat te kiezen?

De Informatierevolutie begon als een revolutionaire verandering van het managen van bestaande data. Het blijkt eigenlijk te gaan om data te gebruiken voor het managen van nieuwe informatie. Niets en niemand blijft buiten schot. Een revolutie revisited!